על חשיבותם של טקסים
"...מוטב לשוב יום-יום באותה שעה. אם תשוב, למשל, בשעה הרביעית
אחר הצהרים, אתחיל להיות מאושר עוד בשעה השלישית. ככל שתקרב
שעת הפגישה ארגיש עצמי מאושר יותר. ובהגיע השעה הרביעית אתחיל
להתרגש ולדאוג. אז אדע לראשונה את מחיר האושר! אך אם תבוא בכל
שעה שתהיה, לא אדע לעולם אימתי עלי להתכונן בלבי... כי גם
בענין זה יפה כוחם של טקסים קבועים.

-מה זה "טקס"? -שאל הנסיך הקטן.

-גם זה מן הדברים שהזנחו יתר על המידה, - ענה השועל- והרי זהו
מעשה המבדיל יום אחד מכל יתר הימים ומיחד שעה אחת מכל השעות
האחרות. הרי למשל, טקס המקובל אצל ציידי: כל יום חמישי בשבוע
נוהגים הם לצאת במחולות עם נערות הכפר. לכן היום החמישי הוא
בשבילי יום שכולו טוב! כל אותו יום יכול אני להרחיק לטייל עד
הכרם. אילו רקדו הצידים בכל שעה שהיא, ככל העולה על רוחם, היו
כל הימים דומים זה לזה ולעולם לא היתי זוכה ליום חופשה ומרגוע."
מתוך "הנסיך הקטן", אנטואן סנט אכזופרי
כל שנה ושנה
"כל שנה ושנה מוריק הדשא
מלבין החצב ומזהיר ההדר
כל שנה ושנה אדמה מתחדשת
עולה החמה ויורד המטר
כל שנה נולדים אנשים לרב
לשמחה ולעצב, לדמעות ולצחוק
ויש מישהו הרוצה רק טוב
גם השנה."
לאה גולדברג
תפילת כהן גדול
"וכך היתה תפילתו של כהן גדול: יהי רצון מלפניך, ה' אלוקנו

ואלוקי אבותינו, שתהא השנה הזו הבאה עלינו ועל כל עמך בית
ישראל בכל מקום שהם, אם שחונה גשומה, ואל תכנס לפניך תפילת
עוברי דרכים לענין הגשם בשעה שהעולם צריך לו, ואל יצטרכו עמך
בית ישראל בפרנסה זה לזה ולא לעם אחר, שנה שלא תפיל אשה פרי
בטנה ושיתנו עצי השדה את תנובתם..."
מתוך סדר העבודה בתפילת מוסף ביום כיפור
מתוך ימים נוראים
"תכלית הימים הלילות, תכלית הלילות שבתות, תכלית שבתות ראש
חודש, תכלית ראש חודש המועדים, תכלית המועדים ראש השנה,
תכלית ראש השנה יום הכיפורים, תכלית יום הכיפורים תשובה,
תכלית תשובה עולם הבא (ברית אברהם בשם מדרש)."
מתוך "ימים נוראים", ש"י עגנון

תאריך עדכון אחרון:25/08/2005