אוח - אתר משרד החינוך פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים פורטל הורים
כשנפגשות שנה של אתמול ושנה של מחר
באתר חגי תשרי:
תקיעת שופר, חשבון נפש, אושפיזין, זאת ועוד תמצאו בראש השנה, יום כיפור, חג סוכות ושמחת תורה
שעשועונים ומשחקי טרוויה: מי בראש?, סימנים וברכות לשנה החדשה, מה אברך?, מי זוכר פרצוף שמח
הכנת כרזה, על הדבש והכוורת, חלונות לחג ועוד בחומרי לימוד לחגי תשרי
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
חודש תשרי באתרי או"ח חודש תשרי באתרי או"ח
על חודש תשרי - בפורטל חגים
מבחר הצעות לפעילויות סביב חודש תשרי - באתר מינהל חברה ונוער
חומרי למידה בנושא חגי תשרי - באתר מטה שנהר קרמניצר
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
או"ח שומר על הבריאות
לבריאות - אתר חדש:
דבר המנכ"ל - היערכות מערכת החינוך והנחיות להתמודדות עם נגיף השפעת
היגיינה זאת מלחמת מנע - עלון לצוות ההוראה בבתי הספר והגנים
מידע כללי על השפעת - מצגות למוסדות החינוך בדבר נגיף השפעת
מיזם משותף למשרד החינוך והאיגוד הישראלי לרפואת ילדיםצוות תוכן - אוח אתר משרד החינוך
 
איגרת השר לתלמידי כיתה א' לרגל פתיחת שנת הלימודים
חוזר מנכ"ל הודעות ומידע תש"ע/1 עלה לרשת
ממשלת ישראל מאמינה בחינוך - תכנית משרד החינוך לשנת הלימודים תש"ע
ציוני בחינות הבגרות מועד קיץ ומועד ב' תשס"ט (2009)
מועדי התרמה ארציים לשנת תש"ע
 
"אנחנו לא מרימים ידיים" - מהלך התערבות בעקבות אירועי אלימות בקיץ תשס"ט
"חכמים גם בלילה" - אירועים מיוחדים במוזיאונים 24.9
פעילות תלמידים בנושא טיהור שפכים ומיחזור מים - במרכז המבקרים החדש של איגודן בשפד"ן

 אוח ודשי  מס' 34   מינהל תקשוב ומערכות מידע     www.education.gov.il    כ"ד אלול תשס"ט   13/9/09

אם אינכם רואים את הדף – לחצו כאן