התשמ"ג

שאול פרידלנדר
היסטוריה
אברהם סולטמן
היסטוריה
אהרון אפלפלד
ספרות יפה
נעמי שמר
זמר עברי (מילים ולחנים)
משה וילנסקי
זמר עברי (לחנים)
חיים חפר
זמר עברי (מילים)
זרח ורהפטיג
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה בקידום
המשפט העברי

התשמ"ד

ימימה אבידר-טשרנוביץ
ספרות ילדים
משה ימר
היסטוריה של המדע
אהרן בונדי
חקלאות
שלמה רביקוביץ
חקלאות
שמואל רודנסקי
תיאטרון
הנח"ל (נוער חלוצי לוחם)
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
מפעל עיירות הפיתוח בישראל
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה

התשמ"ה

אברהם סוצקובר
ספרות יידיש
יהושע בלאו
בלשנות ולשון עברית
הנרי נ' נויפלד
רפואה
ברוך פדה
רפואה
מכון יצחק בן-צבי
ספרות יהדות המזרח
הטלוויזיה הישראלית בערבית
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה

התשמ"ו

ישעיהו אברך
מסאות פובליציסטיקה עיתונאית
שלום רוזנפלד
מסאות פובליציסטיקה עיתונאית
מיכאל אבן-ארי
מפעל חיים בחקר המדבר
יואל דה-מלאך
מפעל חיים בחקר המדבר
שולמית כצנלסון
ואולפן עקיבא
מפעל חיים בחינוך
גרשון זק והכפר הירוק
מפעל חיים בחינוך
בתיה לישנסקי
מפעל חיים בפיסול ארץ-ישראלי
יחיאל שמי
מפעל חיים בפיסול ארץ-ישראלי
יונה סעיד
מפעל חיים בעמל כפיים
אלדין חתוקאי
מפעל חיים בעמל כפיים

התשמ"ז

אלכסנדר ביין
היסטוריוגרפיה ציונית
עזרא ציון מלמד
פרשנות המקורות וספרות תורנית
מנחם יערי
כלכלה
עובדיה הררי
הנדסה וטכנולוגיה
מרים זהר
אמנות המשחק על הבימה
ליא קניג
אמנות המשחק על הבימה
מכרם ח'ורי
אמנות המשחק על הבימה

התשמ"ח

משה גושן-גוטשטיין
מדעי היהדות
עדין שטיינזלץ
מדעי היהדות
נתן גולדבלום
מדעי החיים
חיים גורי
שירה עברית
משה שמיר
ספרות עברית
אלכסנדר ארגוב
זמר עברי
שושנה דמארי
זמר עברי
אריה (לובה) אליאב
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
ראובן הכט
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
טדי קולק
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה

התשמ"ט

שמואל ורסס
חקר הספרות העברית
ישראל ייבין
חקר הלשון העברית
חיים הררי
מדעים מדויקים
יקיר אהרונוב
מדעים מדויקים
אליהוא כ"ץ
מדעי החברה
מכון וינגייט
ספורט וחינוך לתרבות הגוף
איאן פרומן
ספורט וחינוך לתרבות הגוף
יעקב חזן
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
בת-שבע דה רוטשילד
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
החברה לחקירת א"י ועתיקותיה
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה

התש"ן

מאיר וייס
מדעי היהדות
נתן שפיגל
מדעי הרוח
צבי יעבץ
מדעי הרוח
משה אלטבאואר
מדעי הרוח
משה פריבס
מדעי החיים
מאיר וילצ'ק
מדעי החיים
אלכסנדר לויצקי
מדעי החיים
יחזקאל שטרייכמן
ציור
השייח' אמין טריף
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
רענן וייץ
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
ישראל פולק
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה

התשנ"א

חיים ביינארט
מדעי היהדות
נעמי פיינברון-דותן
ידע ארץ ישראל
משה לנדוי
משפטים
דניאל פרידמן
משפטים
אלחנן הלפמן
כלכלה
שמואל אגמון
מדעים מדויקים
דב פרומן
מדעים מדויקים
דבורה ברטונוב
אמנות הבד והבימה
יוסי ידין
אמנות הבד והבימה
מרים בן-פורת
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
סטף ורטהימר
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
מפעל ישיבות ההסדר
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה

התשנ"ב

שאול ישראלי
מדעי היהדות
יהודה קיל
מדעי היהדות
דניאל שפרבר
מדעי היהדות
משה ליסק
מדעי החברה
דוד נבון
מדעי החברה
ראובן פוירשטיין
מדעי החברה
דוד ארליק
מדעי החיים
יצחק ואהל
מדעי החיים
אמיל חביבי
ספרות ערבית
אבות ישורון
שירה עברית